حراست

جلسه مدیر محترم حراست با پرسنل اداری

💠جلسه مدیر محترم حراست با پرسنل اداری این جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۲٫۲۵ در محل اتاق کنفرانس با حضور کلیه ی پرسنل محترم اداری برگزار گردید. آقای شاهوردی در این جلسه، از همه ی همکاران دخیل در جشن روز کارگر تشکر کردند و بر موضوعات و موارد زیر تاکید داشتند:

۱- رعایت نظم و انضباط

۲ – پرهیز از هرگونه بی احترامی و تشویش اذهان عمومی

۳- رعایت اصل ایمنی در تمامی کارها

۴- رعایت حفاظت گفتار در محیط داخلی و خارج از کارخانه