جواد حاجیانی

معرفی مدیر عامل جدید کارخانه

طی مراسمی با حضور آقای پینگ های شان رئیس هیات مدیره  و  آقای  نوید شاهی عضو هیات مدیره که در محل سالن کنفرانس کارخانه چدن  تشکیل شد، آقای جواد حاجیانی به عنوان مدیر عامل جدید این مجموعه معرفی گردید.

در این جلسه حوزه های مختلف کارخانه ضمن ارائه گزارشی از  عملکرد، پیشنهادات خود را مطرح کردند، در ادامه آقای حاجیانی تاکید داشتند که  همه  یک خانواده هستیم و با تلاش بیشتر باید بتوانیم کارخانه را به تولید بهتر برسانیم، این تولید در رفاه و آسایش کارکنان تاثیر گذار خواهد بود و انشا الله بتوانیم در طرح های توسعه ای و اشتغال پایدار گامی موثر برداریم.