جلسه راهکار های روابط کار

برگزاری جلسه راهکارهای روابط کار و کارفرمایی و موارد ناشی از تنش زدایی در محیط کار

جلسه راهکار های روابط کار و کارفرمایی،  با حضور جناب آقای بوشادی معاون فرماندار ، جناب آقای خوشه چین مدیریت روابط کار ، جناب آقای خلیلی رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ، جناب آقای آخوندی رئیس اداره تعاون کار شهرستان خوسف، جناب آقای مقدس زاده دبیر هسته مطالبه گری استان ، جناب آقای جعفری مشاور کارخانه و خانم زنگوئی معاون اداری کارخانه چدن کویر خاوران برگزار گردید، و پیرامون مشکلات موجود و راهکارهای حل آن ها، پس از بازدید میدانی از خط تولید کارخانه بحث و تبادل نظر شد.